Iată modelele de subiecte propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a care vor susţine în vară examenul de Evaluare Naţională 2019. Evaluarea Nationala la matematica se SUSTINE PE Data de 20 iunie 2019. DIN rezultatele Comisiei in anii anteriori, ajungem la concluzia ca Proba la matematica este CEA care da cele mai mari batai de Cap elevilor. acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de Evaluarea inițială. În situația în Care se constată o diferență de notare mai mare de 1, 5 puncte, în plus sau în moins, între Nota de la Evaluarea inițială și CEA de la contestații, președintele comunitara de contestații numește o a Treia comisie formată DIN alți Doi profesori cu Experiență , alții decat CEI Care au évalua inițial lucrările în Centrul de contestații. Reevaluarea se face după o Nouă Secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de Coruptia și notare și toate procedurile de Coruptia, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2). Nota acordată de a Treia comisie este Nota finală a comunitara de contestații. În procesul de Coruptia inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către CEI Doi profesori evaluatori, în cazul în Care diferența dintre notele celor Doi evaluatori este mai Mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se TREC, pe fiecare lucrare în parte, Cu cerneală Roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se Trece PE lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele Comisiei. Președintele comunitara calculează Nota finală, ca medie aritmetică cu Două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, Nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale. Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Națională se face în perioadă 3-7 iunie 2019. Conforme ordinului de Ministru privind structură anului școlar 2018-2019, cursurile pentru clasă a VIII-a se vor încheia vineri, 7 iunie 2019.

Accueil Nouvelles SOCIAL Evaluarea Naționala 2019. MODELE de subiecte aprobate de Edu.ro Evaluarea Națională 2019. Ministerul educației a délivré noile modele de subiecte la Evaluarea națională 2019, pe site-ul oficial edu.ro.